USŁUGI MEDYCZNE

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

BACC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana

BACC 

– biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana. Jest to specjalistyczna metoda diagnostyki, pozwalająca na ocenę mikroskopową zmienionych chorobowo tkanek w obrębie narządów położonych powierzchownie: tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych, zmian tkanki podskórnej, piersi itp. BACC to mało inwazyjna metoda pobierania materiału komórkowego przez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG.

Echo serca

Echokardiografia (echo serca) 

to badanie nieinwazyjne, które pozwala ocenić budowę i działanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz zdiagnozować wady serca. Echo ułatwia wykrycie przebytego zawału, obecność skrzepliny, nowotworu serca, płynu w osierdziu.

Gastroskopia

Po co wykonuje się badanie Gastroskopii?

Gastroskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną dla oceny poszczególnych części przewodu pokarmowego. Dodatkowo pozwala pobrać wycinki tkanek, by sprawdzić obecność obecności bakterii Helicobacter pylori odpowiedzialnej za występowanie wrzodów. Badanie pozwala dokonać też oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian. Ma to znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Nie ma obecnie innego badania o jednakowych możliwościach diagnostycznych.

Przeprowadzenie badania

Badanie jest przeprowadzane zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy zdjąć protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła Lignokainą w aerozolu lub żelu pielęgniarka wkłada do ust plastikowy ustnik ochronny. Następnie lekarz wprowadza do jamy ustnej i gardła wiotki gastroskop o śr. ok. 8 mm, prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego. Ten moment może być nieprzyjemny, wywołuje uczucie duszenia i wymaga współpracy z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest tylko nieco nieprzyjemne, ale w zasadzie niebolesne. Aparat służący do badania jest specjalnie myty i dezynfekowany po każdym badaniu, dlatego zainfekowanie pacjenta w trakcie badania jest niemożliwe. Wycinki z błony śluzowej żołądka pobiera się sterylnymi kleszczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

Możliwe powikłania

Powikłania po gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko.

Niemniej jednak należy o nich mówić, bo powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może się zdarzyć przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, zwłaszcza przełyku. Niekiedy może też dojść do krwawienia, szczególnie po pobraniu wycinków, powikłania takie zwykle wymagają pilnego leczenia operacyjnego. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, jak: zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy, padaczki, przejściowego niedokrwienia mózgu, a nawet zatrzymania akcji serca.

Postępowanie po badaniu

Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez pół godziny po badaniu nic jeść ani pić, aby uniknąć zadławienia. Jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będziecie Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej, zaobserwujecie czarny lub krwisty stolec, lub wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, prosimy poinformować o tym fakcie lekarza, lub zgłosić się z opisem badania na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o tym badaniu, prosimy o kontakt. tel. 876 43 41 29.

Pobierz:

Zgoda na gastroskopię

Przygotowanie do gastroskopii

Holter EKG – 24 godzinne monitorowanie

Holter EKG 

– badanie umożliwia ambulatoryjny zapis rytmu serca w sposób ciągły (całą dobę) w środowisku codziennym pacjenta i pozwala na uchwycenie zmian niemożliwych do wykrycia w trakcie jednorazowego, krótkiego zapisu ekg.

Badanie holterowskie EKG stosuje się do diagnostyki chorób serca oraz do monitorowania skuteczności stosowanego leczenia kardiologicznego, a w szczególności:

 • wykrywania zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej,
 • oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego,
 • monitorowania stanu po zawale serca,
 • oceny rytmu serca po wszczepieniu rozrusznika,
 • obserwacji wrodzonych wad serca,
 • weryfikacji przyczyny omdleń, utraty przytomności, nawracającego kołatania serca.
Holter RR – 24 godzinne monitorowanie

Holter ciśnieniowy 

– badanie umożliwia ambulatoryjny zapis rytmu serca w sposób ciągły (całą dobę) w środowisku codziennym pacjenta. Pomiar odbywa się co 20 min w ciągu dnia i co 1 godz. w nocy. Dzięki badaniu można wykryć lub monitorować leczenie takich chorób, jak nadciśnienie czy zaburzenia ciśnienia tętniczego.

Kolonoskopia

Po co wykonuje się badanie kolonoskopii?

Na podstawie wykonanych dotychczas badań i wywiadu lekarskiego podejrzewamy u Pani/a istnienie zmian chorobowych w obrębie jelita grubego. W celu dokładnego określenia tych zmian lub wykluczenia ich istnienia przed ewentualną terapią należy wykonać badania diagnostyczne. Zastosowanie techniki endoskopowej najczęściej nie wywołuje dolegliwości bólowych lub są one niewielkie, a sama ocena jelita jest znacznie dokładniejsza niż inne badania. W większości przypadków nie wymaga znieczulenia ogólnego. Nie bez znaczenia jest możliwość kojarzenia badania diagnostycznego (kolonoskopia) z ewentualnym równoczesnym zabiegiem terapeutycznym (np.: odcięcie polipów), w razie wykrycia tego typu zmian. Polip jest najczęściej zmianą łagodną, pozostawiony może jednak ulec przemianie w nowotwór. Zapobiegamy temu przez wykonanie polipektomii, a więc zabiegu wycięcia polipa.

Przeprowadzenie badania

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na czyszczeniu z resztek pokarmowych jelita za pomocą doustnie podawanych środków przeczyszczających. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień zabiegu, kiedy chory musi powstrzymać się od jedzenia i picia innych płynów niż służące do oczyszczenia jelita. Samo badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego.

Zabieg może być chwilami nieznacznie bolesny:
ewentualny ból trzeba odróżniać od stale występującego wzdęcia wynikającego z podawania powietrza do światła jelita dla jego pełnej oceny.

Wszystkie objawy występujące w trakcie badania należy zgłosić lekarzowi. Instrument służący do kolonoskopii jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest niemożliwe. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej lub usuwa polipy w trakcie zabiegu polipektomii. Służą do tego sterylne jednorazowe szczypczyki i/lub pętle diatermiczne.

Możliwe powikłania

Powodzenia badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko (0,35%). Należą do nich: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,14-0,18%) i krwawienie (0,008%), które mogą być opanowane metoda endoskopową poprzez założenie pętli lub klipsa; niekiedy wymagają natychmiastowej operacji. Opisywane były także pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania akcji serca oraz pęknięcie śledziony. Śmiertelność z tych powodów jest jeszcze rzadsza.

Postępowanie po badaniu

Pójść do toalety, aby oddać nadmiar gazów znajdujących się w jelicie. Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla Państwa objawów należy zgłosić niezwłocznie lekarzowi lub pielęgniarce. Jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będziecie Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej, zaobserwujecie czarny lub krwisty stolec, lub wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, prosimy poinformować o tym fakcie lekarza, lub zgłosić się z opisem badania na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Po co wykonuje się zabieg Endoskopowej Polipektomii?

Zabieg, który Pani/Pana proponujemy, wymaga Pani/ Pana zgody. Aby ułatwić tą decyzję, informujemy Panią/ Pana o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego zabiegu. Na podstawie wykonanych dotychczas badań stwierdzono u Pani/ Pana istnienie polipa lub polipów przewodu pokarmowego. Polip jest najczęściej zmianą łagodną, pozostawiony może jednak ulec przemianie w raka. Zapobiegamy temu przez wykonanie polipektomii, a więc zabiegu wycięcia polipa. Jednym ze sposobów usunięcia polipa jest polipektomia z wykorzystaniem endoskopu.

Przeprowadzenie zabiegu

Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego i ocenie możliwości technicznych wykonania zabiegu, w trakcie badania endoskopowego, wprowadza się przez kanał endoskopu specjalny cienki instrument tj. pętlą diatermiczną, którą zakłada się na szypułę polipa. Polip oddziela się od ściany jelita, wykonując elektrokoagulację naczyń krwionośnych, aby uniknąć krwawienia. Następnie wyjmuje się polip i przesyła do badania histopatologicznego. Zabieg polipektomii jest niebolesny. W przypadku wielu polipów usuwa się je stopniowo, w czasie kolejnych zabiegów endoskopowych. W niektórych przypadkach, przy dużych rozmiarach polipa, nie udaje się wykonać polipektomii endoskopowej i trzeba wyciąć go metodą chirurgiczną.

Schemat polipektomii endoskopowej

Możliwe powikłania

Powodzenia badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. W trakcie polipektomii może zdarzyć się obfite krwawienie z szypuły polipa, przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego bądź jej termiczne zranienie, które mogą być opanowane metodą endoskopową poprzez założenie pętli lub klipsa; niekiedy mogą wymagać natychmiastowej operacji. Ryzyko wystąpienia takich powikłań wynosi około 1,2%.

Postępowanie po badaniu

Lekarz po badaniu poinformuje o tym, kiedy można jeść i pić. Wystąpienie po badaniu niejasnych objawów (utrzymujących się bólów brzucha, krwawienia) należy zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Objawy te mogą wystąpić z opóźnieniem, po powrocie do domu. Wówczas należy pozostać na czczo i zgłosić się na najbliższy Oddział Ratunkowy z opisem wykonanego zabiegu.

Prosimy pytać, jeśli coś jest dla Pani/Pana niejasne albo chce Pani/Pan wiedzieć więcej obadaniu. tel. 87 643 41 29

Pobierz:

Zgoda na kolonoskopie

Informacje dla pacjenta przystępującego do badania kolonoskopii

Próba wysiłkowa na bieżni

Próba wysiłkowa

 jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny pracy serca w trakcie wysiłku fizycznego i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. EKG wysiłkowe jest przydatne w rozpoznawaniu choroby wieńcowej, a także w ocenie skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

USG doppler badanie wydolności żył kończyn dolnych

USG Doppler żył kończyn dolnych

 – służy ocenie wydolności układu żylnego powierzchownego jak i głębokiego, ocenia wydolność zastawek oraz umożliwia wykrycie zakrzepicy żył kończyn dolnych z oceną żylaków. Badaniem tym lekarz jest w stanie zdiagnozować obszar uszkodzenia poszczególnych żył, co pozwoli na dobór odpowiedniego leczenia.

USG doppler tętnic kończyn dolnych

USG Doppler tętnic kończyn dolnych 

– to badanie diagnostyczne, którego celem jest ocena zwężeń tychże tętnic przez blaszki miażdżycowe. Pozwana ono na wczesne podjęcie leczenia i zapobieżenie powikłaniom związanych z niedokrwieniem kończyn.

USG doppler tętnic szyjnych i ich domózgowych odgałęzień

USG Doppler naczyń szyjnych i domózgowych odgałęzień 

– to badanie diagnostyczne, którego celem jest wykrycie i ocena blaszek miażdżycowych powodujących zwężenie tych naczyń, co jest czynnikiem zwiększonego ryzyka udaru mózgu. Dzięki badaniu możliwe jest wczesne wykrycie zagrożenia i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

USG jamy brzusznej

USG jamy brzusznej 

– służy do oceny ewentualnych zmian ogniskowych wątroby, trzustki, śledziony, oceny drożności przewodu żółciowego, wykrywa polipy i kamicę pęcherzyka żółciowego, a u mężczyzn także zmian gruczołu krokowego. Umożliwia wczesne wykrycie oraz wdrożenie leczenia tętniaków aorty brzusznej, oraz oceny węzłów chłonnych okołoaortalnych.

W celu przygotowania do badania USG jamy brzusznej należy:

 • być co najmniej 6 godzin na czczo (unikać żucia gumy, picia kawy, herbaty czy palenia papierosów),
 • zgłosić się na badanie z pełnym pęcherzem moczowym – wypić około 1 litr wody niegazowanej godzinę przed badaniem,
 • wstrzymać się w dniu poprzedzającym badanie od pokarmów wzdymających.

Można również zażyć kapsułki Espumisan, zaczynając dzień przed badaniem – stosować 3 × 2 kapsułki na dobę.

USG jąder

USG jąder 

– badanie to służy do oceny budowy i unaczynienia jąder, najądrzy oraz powrózków nasiennych. Służy do wykrywania zmian ogniskowych jąder (guzy jąder), wodniaków jąder oraz żylaków powrózka nasiennego.

USG nerek, moczowodów

USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 

– służy do wykrywania zmian ogniskowych w nerkach (torbiele, guzy nerek, naczyniaki, a także guzów pęcherza moczowego). Wykrycie złogów (kamieni) w układach kielichowo – miedniczkowych nerek umożliwia wczesne wdrożenie leczenia kamicy układu moczowego.

USG płuc

USG płuc 

– badanie to daje możliwość zobrazowania struktur anatomicznych klatki piersiowej położonych obwodowo (guzy płuca, odma, niedodma, obecność płynu w opłucnej, a także zmiany zapalne płuc).

USG sutka

USG piersi 

jest badaniem profilaktycznym i diagnostycznym w chorobach piersi. Pozwala na zobrazowanie budowy anatomicznej gruczołu piersiowego, wykrycie nieprawidłowości w obrębie tego narządu (guzki łagodne, złośliwe, torbiele, zmiany wewnątrzprzewodowe) oraz ocenę węzłów chłonnych dołów pachowych. Jest ono zupełnie bezpieczne, dlatego też może być wykonywane także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Na badanie USG piersi pacjentki mogą zgłosić się w każdej fazie cyklu (także w trakcie karmienia piersią).

USG stawu barkowego

USG stawu barkowego 

– badanie ma na celu ocenę struktur stawu ramiennego: ścięgien, więzadeł oraz mięśni, a także drobnych elementów (np. chrzęstno-kostnych). Struktury te nie są widoczne na zdjęciu RTG.

USG stawu kolanowego

USG stawu kolanowego 

– badanie ma na celu ocenę struktur stawu ramiennego: ścięgien, więzadeł oraz mięśni, a także obecność płynu w stawie i kaletkach okołostawowych (struktury te nie są widoczne na zdjęciu RTG).

USG ślinianek

USG ślinianek 

– służy do oceny budowy, wielkości i ewentualnych zmian ogniskowych. W badaniu można uwidocznić kamicę w przewodach ślinianek.

USG tarczycy

USG tarczycy 

– badanie służy ocenie wymiarów tarczycy oraz jej struktury, wykrywa zmiany ogniskowe (torbiele, guzki) i służy do kwalifikacji do BACC (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana). W badaniu tym oceniane są również węzły chłonne na szyi.

Należy pamiętać, aby zawsze na badanie USG przynosić swoją dokumentację medyczną, w szczególności poprzednie wyniki badań obrazowych (często mieszczą się również w kartach wypisowych ze szpitala)

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Zachęcamy mieszkańców Augustowa i okolic do bezpłatnego korzystania z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej L. S. Kisiel w ramach kontraktu z NFZ.

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę POZ należy osobiście wypełnić deklaracje wyboru. Już tego samego dnia BEZPŁATNIE będzie można skorzystać z usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (opieka internistyczna, lekarz rodzinny, pediatra, pielęgniarka, położna, badania laboratoryjne, usg).

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

– Lek. Stanisław Kisiel – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych

– Lek. Barbara Milanowska

– Lek. Barbara Bacharewicz – lekarz pediatra

– Lek. Renata Szypulewska-Czuper – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastrolog

– Lek. Iga Faszcza – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

– Lek. Ksenia Barbara Krawentek-Matyszewska – specjalista chorób wewnętrznych

– Lek. Alfred Skowroński – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chirurgii

– Lek. Viktoriia Chaban 

Gabinety Lekarzy Rodzinnych czynne są:
poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00

PORADNIE SPECJALISTYCZNE NFZ

Chorób Naczyń

Nasi specjaliści:

 • Dr n. med. Radosław Łapiński – specjalista w dziedzinie chirurgi naczyniowej i chirurgii ogólnej

Zakres usług:

Dermatologiczna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Benedykta Szpak-Zarzecka – specjalista dermatologii i wenerologii
 • Lek. Maria Bańko –specjalista dermatologii i wenerologii
 • Lek. Piotr Porębski –specjalista dermatologii i wenerologii

Zakres usług:

 • leczenie chorób skóry, paznokci, włosów
 • diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową
 • krioterapia wybranych zmian skórnych
 • badanie znamion barwnikowych
Endokrynologiczna

Nasi specjaliści:

 • Dr n. med. Adam Strus – specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych
 • Dr n. med. Saeid Soleman Abdelrazek – specjalista endokrynologii, specjalista medycyny nuklearnej
 • Dr n. med. Janusz Pomaski – specjalista endokrynologii, specjalista pediatrii
 • Lek. Iga Marta Faszcza – specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych

Zakres usług:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych – choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki, gonad, zaburzenia wzrastania, otyłość, cukrzyca, anoreksja
Gastroenterologiczna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Renata Szypulewska-Czuper – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastrolog

Zakres usług:

 • USG jamy brzusznej
 • leczenie chorób układu pokarmowego (bóle brzucha, zgaga, hemoroidy, biegunka, zaparcia, zaburzenia trawienia itp.)
Kardiologiczna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Lilianna Kisiel – specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej
 • Lek. Katarzyna Zawadzka-Dejryng – specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Zakres usług:

Otolaryngologiczna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Piotr Perkowski – specjalista otorynolaryngologii i alergologii
 • Lek. Tomasz Gałko – specjalista otorynolaryngologii

Zakres usług:

 • diagnostyka i leczenie chorób ucha, nosa, zatok, gardła i krtani
 • diagnostyka i leczenie niedosłuchu
 • zabiegi ambulatoryjne: – płukanie ucha – usuwanie ciała obcego ucha, nosa i gardła – podcięcie wędzidełka języka
Preluksacyjna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Marcin Staszek – specjalista ortopedii i chirurgii

Zakres usług:

 • profilaktyka, diagnostyka wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych u dzieci,
 • w trakcie wizyty wykonywane jest badanie ortopedyczne dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych
 • pierwsze badanie powinno odbyć się między 6-8 tygodniem życia dziecka
 • badanie USG jest całkowicie nieszkodliwe i bezbolesne dla dziecka
Pracownia Endoskopii

W pracowni Endoskopii jak i w całej przychodni, badania wykonywane są na sprzęcie najwyższej światowej klasy.

Nasi specjaliści:

 • dr n. med Marzena Konopko – specjalista chorób wewnętrznych gastroenterolog
 • lek. Tomasz Abrycki – gastroenterolog
 • lek. Renata Szypulewska-Czuper – specjalist chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Zakres usług:

Szczegółowy opis badań znajdziecie państwo w badaniach diagnostycznych. Poniższe linki przekierują do opisów badań.

Urologiczna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Bogusława Golców-Grabińska – specjalista urologii
 • Lek. Krzysztof Pol – specjalista urologii

Zakres usług:

 • Kamica moczowa
 • Zapalenia układu moczowego u kobiet i mężczyzn
 • Łagodny rozrost gruczołu krokowego (prostaty)
 • Stulejka
 • Wodniak jądra
 • Zaburzenia płodności męskiej, żylaki powrózka nasiennego
 • Nietrzymanie moczu u kobiet
 • Zaburzenia czynnościowe układu moczowego

PORADNIE SPECJALISTYCZNE ODPŁATNE

Alergologiczna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Jan CzabanSpecjalista alergologii i pulmonologii

Zakres usług:

 • diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego, skóry i układu pokarmowego
 • leczenie chorób alergicznych układu oddechowego, skóry i układu pokarmowego

Lek. Jan Czaban

Konsultacja specjalistyczna200 PLN
Testy alergiczne – cena za 1 alergen25 PLN
Odczulanie60 PLN
Chorób Płuc

Nasi specjaliści:

 • Dr n. med. Ewa Swidzińska

Zakres usług:

 • diagnostyka i leczenie :

przewlekłego kaszlu, duszności i krwioplucia

ostrych i przewlekłych zakażeń układu oddechowego

astmy oskrzelowej

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

zatorowości płucnej

refluksu krtaniowo-gardłowego

chorób śródmiąższowych płuc

nowotworów płuc

 • nauka samokontroli astmy oskrzelowej
 • badania spirometryczne

Dr n. med. Ewa Swidzińska

 

Konsultacja specjalistyczna + spirometria200 PLN
Endokrynologiczna

Nasi specjaliści:

 • Dr n. med. Adam Strus

Zakres Usług:

Dr n. med. Adam Strus

 

Konsultacja specjalistyczna + USG250 PLN
Kardiologiczna

Nasi specjaliści:

 • Lek. Lilianna Kisiel
 • Dr n. med. Jerzy Wójtowicz (kardiolog dziecięcy)

Zakres Usług:

Lek. Lilianna Kisiel:
 Konsultacja specjalistyczna150 PLN
 Echo serca200 PLN
 Konsultacja + Echo serca300 PLN

 

Dr n. med. Jerzy Wójtowicz
 Konsultacja specjalistyczna150 PLN
 Echo serca200 PLN
 Konsultacja + Echo serca300 PLN
Badania diagnostyczne:
 Holter EKG200 PLN
 Holter RR150 PLN
 Test wysiłkowy200 PLN
Scroll to Top