Profilaktyka nowotworów jelita grubego

Aktualnie realizowany projekt: profilaktyka nowotworów jelita grubego

Informujemy o zakończeniu naboru do badań profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego na terenie powiatu augustowskiego, suwalskiego oraz sejneńskiego. Powodem zakończenia naboru jest wyczerpanie limitów badań.

Profilaktyka nowotworów jelita grubego

Projekt nr WND-RPPD.02.05.00-20-0013/18 p.t. „Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów raka jelita grubego na terenie województwa podlaskiego, w szczególności powiatu augustowskiego, suwalskiego oraz sejneńskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskieo Funduszu Społecznego.

Lider projektu: L.S. Kisiel spółka jawna
Partner projektu: Indywidualna praktyka lekarska Tomasz Abrycki

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021
Wartość projektu: 571 927,50
Dofinansowanie ze środków EFS: 543 331,12

Celem głównym projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego, szczególnie z terenów powiatu augustowskiego, suwalskiego oraz sejneńskiego poprzez wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę wykrywalności nowotworu jelita grubego w tym zwiększenie świadomości na temat profilaktyki w tym zakresie.
Grupa docelowa obejmuje mieszkańców województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka w zakresie raka jelita grubego.

Efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie badania wraz z podaniem znieczulenia dla 560 osób – mieszkańców woj. podlaskiego, w szczególności powiatu augustowskiego, sejneńskiego oraz suwalskiego.


DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO KWALIFIKUJĄ SIĘ OSOBY KTÓRE W OSTATNICH 10-CIU LATACH NIE WYKONYWAŁY BADANIA KOLONOSKOPII.

Scroll to Top